اخبار : اجتماعی تعداد بازدید : 343
واگذاری ۱۵ هزار نفر از کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست به خانواده‌های جایگزین
محمد نفریه، مدیرکل دفتر امور کودکان، نوجوانان و خانواده سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در مجموع در مراکز بهزیستی ۱۰ هزار کودک و نوجوان زندگی می‌کنند، گفت: در حال حاضر ۱۵ هزار نفر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست در دامان خانواده‌هایی که سرپرستی آنها را تقبل کرده‌اند، زندگی می‌کنند.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/03/12
محمد نفریه، مدیرکل دفتر امور کودکان، نوجوانان و خانواده سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در مجموع در مراکز بهزیستی ۱۰ هزار کودک و نوجوان زندگی می‌کنند، گفت: در حال حاضر ۱۵ هزار نفر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست در دامان خانواده‌هایی که سرپرستی آنها را تقبل کرده‌اند، زندگی می‌کنند. به گزارش ایلنا، آقای نفریه همچنین عنوان کرد: سیاست‌ ما در خصوص این کودکان و نوجوانان واگذاری‌ آنها به دامان خانواده‌ها است تا اینکه همانند دیگر همسالان خود با محبت خانواده رشد کنند. مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان و خانواده سازمان بهزیستی افزود: در سال جاری مستمری این کودکان و نوجوانان از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت تا در این شرایط خانواده‌ها برای نگهداری آنها مشکلات مادی کمتری داشته باشند.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها