اخبار : اجتماعی تعداد بازدید : 395
تلویزیون در اتاق خواب کودکان آنها را در خطر چاقی قرار می‌دهد
محققان دانشگاه کالج لندن می‌گویند کودکانی که در اتاقشان تلویزیون دارند بیش از آنها که ندارند در معرض چاقی هستند. این پژوهشگران به ویژه درباره دختربچه‌هایی که در اتاقشان تلویزیون دارند اظهار نگرانی کرده و آنها را بیشتر در معرض چاقی دانسته‌اند.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/03/13
محققان دانشگاه کالج لندن می‌گویند کودکانی که در اتاقشان تلویزیون دارند بیش از آنها که ندارند در معرض چاقی هستند. این پژوهشگران به ویژه درباره دختربچه‌هایی که در اتاقشان تلویزیون دارند اظهار نگرانی کرده و آنها را بیشتر در معرض چاقی دانسته‌اند. متخصصان در سالهای اخیر در باره خطر وقت گذاراندن زیاد جلوی صفحه تلویزیون، لپ‌تاپ و کامپیوتر و موبایل هشدار داده و آن را برای رشد و سلامت کودکان مضر می‌دانند. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن می‌گویند اکنون باید بسرعت بررسی کرد آیا بودن لپ‌تاپ و موبایل در اتاق خواب بچه‌ها مثل تلویزیون باعث اضافه وزن می‌شود یا نه.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها