اخبار : اجتماعی تعداد بازدید : 328
نور خورشید، داروی ضد افسردگی
نور خورشید یک داروی ضد افسردگی است. بدانید که ﺗﺎﺑﺶ ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ۳ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/03/23
نور خورشید یک داروی ضد افسردگی است. بدانید که ﺗﺎﺑﺶ ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ۳ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها