اخبار : سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تعداد بازدید : 396
چگونه عضو سازمان نظام روانشناسي شويم؟
سايكوپرس : كساني که در يكي از رشته‌هاي روانشناسي يا مشاوره در مقطع كارشناسي ارشد يا بالاتر فارغ‌التحصيل شده‌اند، مي‌توانند عضو سازمان شوند. عضويت در سازمان نياز به فارغ‌التحصیلی از دو مقطع مرتبط نيست، بلکه كساني که متقاضي اخذ پروانه فعالیت حرفه‌ای مي‌باشند، می‌بایست فارغ‌التحصیل دو مقطع مرتبط باشند. ژ
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/03/23
سايكوپرس : كساني که در يكي از رشته‌هاي روانشناسي يا مشاوره در مقطع كارشناسي ارشد يا بالاتر فارغ‌التحصيل شده‌اند، مي‌توانند عضو سازمان شوند. عضويت در سازمان نياز به فارغ‌التحصیلی از دو مقطع مرتبط نيست، بلکه كساني که متقاضي اخذ پروانه فعالیت حرفه‌ای مي‌باشند، می‌بایست فارغ‌التحصیل دو مقطع مرتبط باشند. فارغ‌التحصيلان داخل کشور با گواهي فارغ‌التحصيلي از دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي؛ و فارغ‌التحصيلان خارج کشور با مراجعه به معاونت دانشجويي وزارتخانه‌های مذکور و با ارزشيابي مدرك می‌توانند جهت عضويت اقدام نمايند. براي دريافت اطلاعات بيشتر به سايت سازمان مراجعه نماييد.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها