اخبار : اجتماعی تعداد بازدید : 437
رییس جمهوری در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مبنای اجرا در حوزه تعلیم و تربیت، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اسناد بالا دستی کشور است. هر سند و بیانیه مغایر با سند تحول، ملغی است. اقدامات مقتدرانه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، بسیاری از تحرکات تروریستی را خنثی کرد.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/03/24
مبنای اجرا در حوزه تعلیم و تربیت، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اسناد بالا دستی کشور است. هر سند و بیانیه مغایر با سند تحول، ملغی است. اقدامات مقتدرانه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، بسیاری از تحرکات تروریستی را خنثی کرد.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها