اخبار : اجتماعی تعداد بازدید : 436
حمله یک بیمار روانی به روانپزشک تبریزی
دکتر علیرضا فرنام، روانپزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد اصابت چاقو قرار گرفت. استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هنگام ویزیت بیماران در کلینیک مرکز آموزشی و درمانی رازی مورد سوء قصد یکی از بیماران قرار گرفت و از چندین ناحیه بدن بر اثر ضربات جسم تیز مجروح شد. دکتر صومی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معاونین این دانشگاه در پی وقوع این حادثه بلافاصه به عیادت دکترعلیرضا فرنام؛ روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه رفتند و پیگیر درمان وی شدند.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/04/08
دکتر علیرضا فرنام، روانپزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد اصابت چاقو قرار گرفت. استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هنگام ویزیت بیماران در کلینیک مرکز آموزشی و درمانی رازی مورد سوء قصد یکی از بیماران قرار گرفت و از چندین ناحیه بدن بر اثر ضربات جسم تیز مجروح شد. دکتر صومی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معاونین این دانشگاه در پی وقوع این حادثه بلافاصه به عیادت دکترعلیرضا فرنام؛ روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه رفتند و پیگیر درمان وی شدند. گفته می شود ضارب این روانپزشک که یکی از بیماران روانی مراجعه کننده به بیمارستان بوده، در همان بیمارستان بستری شده و تحت درمان است.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها