اخبار : اجتماعی تعداد بازدید : 550
به دلیل عدم حضور روانشناسان در مراكز ترك اعتياد، درمان معتادان ناتمام است
سايكوپرس : دكتر محمد حاتمي عضو شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در همايش درمان‌هاي وابستگي به مواد كه توسط دانشگاه آزاد كيش برپا شده بود، اظهار داشت : اكنون سازمانها، نهادها و حتي بخش‌هاي خصوصي براي ترك اعتياد اقدامات خوبي انجام ميدهند و بودجه هاي قابل توجهي هم هزينه مي‌شود، اما كار درماني معتادان به دليل عدم استفاده از روانشناسان و مشاوران عمدتاً با شكست مواجه ميشود.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/04/10
سايكوپرس : دكتر محمد حاتمي عضو شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در همايش درمان‌هاي وابستگي به مواد كه توسط دانشگاه آزاد كيش برپا شده بود، اظهار داشت : اكنون سازمانها، نهادها و حتي بخش‌هاي خصوصي براي ترك اعتياد اقدامات خوبي انجام ميدهند و بودجه هاي قابل توجهي هم هزينه مي‌شود، اما كار درماني معتادان به دليل عدم استفاده از روانشناسان و مشاوران عمدتاً با شكست مواجه ميشود. همانطوري كه ملاحظه مي‌كنيم معتادان ترك از اين در خروج مي‌كنند و از دري ديگر ورود ميكنند. در درمان اعتياد، مساله عود و بازگشت اهميت بسيار زيادي دارد. در اين بخش فقط روانشناسان و مشاوران كارايي دارند؛ دارو و يا اقدامات ديگر درمان كامل نيست. برای معتادي كه ترك كرده است بايد عوامل محيطي تحت كنترل قرار گیرند و مهارت‌هاي لازم به او آموزش داده شود و مسائلي نظير تعارضات دروني كه منجر به لغزش مي‌شود، درمان شود و از خدمات روانشناسان و مشاوران بهره گيرند. لذا معتادان پس از ترك و حتي قبل از ترك بايد تحت نظر و آموزش‌هاي تخصصي قرار گيرند تا اقدامات درماني مؤثر واقع گردد؛ درغير اينصورت شاهد وضعيت كنوني خواهيم بود.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها