اخبار : سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تعداد بازدید : 284
چهاردهمین آزمون علمی حرفه ای
چهاردهمین آزمون علمی – حرفه‌ای ویژه متقاضیان دریافت پروانه اشتغال با کارشناسی غیرمرتبط (غیر از روان‌ شناسی و مشاوره) ساعت 9 صبح روز جمعه 24 شهریور ماه 96 برگزار خواهد شد. محل برگزاری آزمون در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد. ثبت نام آزمون از تاریخ شنبه 21 مرداد 96 (96/5/21) آغاز خواهد شد و تا تاریخ سه شنبه 21 شهریور 96 (96/6/21) ادامه خواهد داشت.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/05/16
چهاردهمین آزمون علمی – حرفه‌ای ویژه متقاضیان دریافت پروانه اشتغال با کارشناسی غیرمرتبط (غیر از روان‌ شناسی و مشاوره) ساعت 9 صبح روز جمعه 24 شهریور ماه 96 برگزار خواهد شد. محل برگزاری آزمون در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد. ثبت نام آزمون از تاریخ شنبه 21 مرداد 96 (96/5/21) آغاز خواهد شد و تا تاریخ سه شنبه 21 شهریور 96 (96/6/21) ادامه خواهد داشت.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها