اخبار : سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تعداد بازدید : 297
اطلاعیه شماره 3 چهاردهمین آزمون علمی حرفه‌ای
با توجه به ثبت نام ناقص تعداد زیادی از داوطلبین، به اطلاع می رساند ثبت نام تنها زمانی قطعی است که داوطلب مراحل ثبت نام را تا انتها طی نموده و در آخرین مرحله کارت ورود به جلسه خود را از سامانه دریافت نموده، پرینت گرفته و روز برگزاری آزمون همراه داشته باشد. درغیر این صورت داوطلب نمی تواند در آزمون شرکت کند و عواقب ناشی از آن برعهده وی خواهد بود. لذا بعد از تایید مدارک داوطلب با ورود مجدد به پروفایل شخصی، باید نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نماید.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/05/28
با توجه به ثبت نام ناقص تعداد زیادی از داوطلبین، به اطلاع می رساند ثبت نام تنها زمانی قطعی است که داوطلب مراحل ثبت نام را تا انتها طی نموده و در آخرین مرحله کارت ورود به جلسه خود را از سامانه دریافت نموده، پرینت گرفته و روز برگزاری آزمون همراه داشته باشد. درغیر این صورت داوطلب نمی تواند در آزمون شرکت کند و عواقب ناشی از آن برعهده وی خواهد بود. لذا بعد از تایید مدارک داوطلب با ورود مجدد به پروفایل شخصی، باید نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نماید.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها