اخبار : سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تعداد بازدید : 285
تبليغات روانشناسان و مشاوران سامان دهي مي شود
سايكوپرس : دكترمحمد حاتمي عضو شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره روز پنج شنبه مورخ 96/5/26 در ديدار جمعي از دانشجويان و فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي روانشناسي سلامت اظهار داشت : ما جهت توسعه و توانمند سازي رشته‌هاي سلامت بنا داريم كارگروهي را تشكيل دهيم. دکتر حاتمی در ادامه اشاره کرد اكنون وضعيت تبليغات روانشناسي و مشاوره در رسانه‌هاي تصويري، مجازي و نوشتاري نامطلوب و غير قانوني است پس از ابلاغ ضوابط تبليغات در اين رسانه‌ها فقط با تاييد و مجوز سازمان انجام مي‌شود.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/05/26
سايكوپرس : دكترمحمد حاتمي عضو شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره روز پنج شنبه مورخ 96/5/26 در ديدار جمعي از دانشجويان و فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي روانشناسي سلامت اظهار داشت : ما جهت توسعه و توانمند سازي رشته‌هاي سلامت بنا داريم كارگروهي را تشكيل دهيم تا مشكلات حرفه‌اي و آموزشي رشته ارزيابي و پيشنهادات لازم به وزارتين و شوراي مركزي داده شود. معاون نظارت حرفه‌اي عنوان داشت به زودي نتايج كارگروه مرزهاي صلاحيت حرفه‌اي در شوراي هم‌انديشي مطرح مي‌شود و نتايج آن جهت اطلاع اعضاء اعلام مي شود. اكنون وضعيت تبليغات روانشناسي و مشاوره در رسانه‌هاي تصويري، مجازي و نوشتاري نامطلوب و غير قانوني است پس از ابلاغ ضوابط تبليغات در اين رسانه‌ها فقط با تاييد و مجوز سازمان انجام مي‌شود.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها