اخبار : اجتماعی تعداد بازدید : 314
سرقت علمی و فروش پایان نامه پژوهشگران را بی انگیزه می‌کند
دکتر فلاح بیان داشت: در برنامه آموزشی که وزارت بهداشت مشخص کرده پژوهش برای دانشجو جایگاه مشخصی ندارد و بیشتر محدود به پایان نامه شده است. متأسفانه تعداد کمی از دانشجویان کار علمی و درست و حسابی انجام می دهند. حتی شاید یکی از علت های اینکه اکنون پژوهش جایگاه مناسب خود را ندارد این است که درصدی از افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند آن را درست انجام نمی دهند.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/06/06
دکتر فلاح بیان داشت: در برنامه آموزشی که وزارت بهداشت مشخص کرده پژوهش برای دانشجو جایگاه مشخصی ندارد و بیشتر محدود به پایان نامه شده است. متأسفانه تعداد کمی از دانشجویان کار علمی و درست و حسابی انجام می دهند. حتی شاید یکی از علت های اینکه اکنون پژوهش جایگاه مناسب خود را ندارد این است که درصدی از افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند آن را درست انجام نمی دهند.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها