اخبار : سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تعداد بازدید : 445
چالش هاي روانشناسي و مشاوره
دكتر حاتمي در برنامه چشم شب روشن شبكه ٤ : چالش هاي روانشناسي و مشاوره، عدم حضورسازمان در اسناد بالادستي، توسعه كمي رشته هاي روانشناسي ومشاوره وبي توجهي به كيفيت وروانشناس نماهاست... مفتخرم مؤسس اولين مراكز خدمات روانشناسي ومشاوره بعد از جنگ در بنياد شهيد بودم وهمين مراكز تسريع كننده تاسيس سازمان نظام شد.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/05/31
دكتر حاتمي در برنامه چشم شب روشن شبكه ٤ : چالش هاي روانشناسي و مشاوره، عدم حضورسازمان در اسناد بالادستي، توسعه كمي رشته هاي روانشناسي ومشاوره وبي توجهي به كيفيت وروانشناس نماهاست... مفتخرم مؤسس اولين مراكز خدمات روانشناسي ومشاوره بعد از جنگ در بنياد شهيد بودم وهمين مراكز تسريع كننده تاسيس سازمان نظام شد.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها