اخبار : اجتماعی تعداد بازدید : 259
پیشرفت‌های ژنتیک در ایران
کامران قائدی پژوهشگر ارشد پژوهشگاه رویان اصفهان : از نظر پیشرفت‌های علم ژنتیک، ایران رتبه اول منطقه خاورمیانه را دارد و در این پژوهشگاه برای اولین بار شبیه‌سازی جانوران، تولید داروی استراتژیک درمان سکته با شیر بزهای تراریخته، و در بخش ژنتیک سلولی با دست‌ورزی‌های مختلف روی سلولها، لاین ها یا رده‌های سلولی ایجاد شد و بیماریهای پارکینسون، MS و آلزایمر شبیه‌سازی شده و ترکیبات مختلف بر روی این لاین‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/06/08
کامران قائدی پژوهشگر ارشد پژوهشگاه رویان اصفهان : از نظر پیشرفت‌های علم ژنتیک، ایران رتبه اول منطقه خاورمیانه را دارد و در این پژوهشگاه برای اولین بار شبیه‌سازی جانوران، تولید داروی استراتژیک درمان سکته با شیر بزهای تراریخته، و در بخش ژنتیک سلولی با دست‌ورزی‌های مختلف روی سلولها، لاین ها یا رده‌های سلولی ایجاد شد و بیماریهای پارکینسون، MS و آلزایمر شبیه‌سازی شده و ترکیبات مختلف بر روی این لاین‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها