اخبار : تخصصی تعداد بازدید : 222
تشخیص ترومای مغزی با واقعیت مجازی توسط محقق ایرانی
دکتر جمشید قاجار، استاد جراحی مغز و مدیر مرکز صدمات مغزی دانشکده پزشکی استنفورد با استفاده از فناوری واقعیت مجازی موفق به تشخیص ترومای خفیف مغزی ناشی از ضربه شد.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/07/02
دکتر جمشید قاجار، استاد جراحی مغز و مدیر مرکز صدمات مغزی دانشکده پزشکی استنفورد با استفاده از فناوری واقعیت مجازی موفق به تشخیص ترومای خفیف مغزی ناشی از ضربه شد.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها