اخبار : اجتماعی تعداد بازدید : 259
هموطن، تسلیت
در گذشت جمعي از هموطنان عزيزمان در حادثه تلخ زلزله را به همه مردم ايران و بازماندگان، به‌خصوص هموطنان عزیز استان كرمانشاه، تسليت گفته و برايشان آرزوي شكيبايي و براي مصدومان آرزوي بهبودي داريم.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/08/22
در گذشت جمعي از هموطنان عزيزمان در حادثه تلخ زلزله را به همه مردم ايران و بازماندگان، به‌خصوص هموطنان عزیز استان كرمانشاه، تسليت گفته و برايشان آرزوي شكيبايي و براي مصدومان آرزوي بهبودي داريم.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها