اخبار : تخصصی تعداد بازدید : 206
انتسابات جدید
خانم دكتر منصوره السادات صادقي به سمت مدير كل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري بجاي دكتر حميد يعقوبي منصوب گرديده است. همچنين دكتر ناصر صبحي قراملكي جاي خود را به اقاي مهندس رضوي در دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان داده است.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/09/06
خانم دكتر منصوره السادات صادقي به سمت مدير كل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري بجاي دكتر حميد يعقوبي منصوب گرديده است. همچنين دكتر ناصر صبحي قراملكي جاي خود را به اقاي مهندس رضوي در دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان داده است.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها