اخبار : تخصصی تعداد بازدید : 399
نهم اردیبهشت ماه، روز روانشناس و مشاور
سایکوپرس نهم اردیبهشت ماه، روز روانشناس و مشاور را به حضور روانشناسان و مشاوران عزیز و ارجمند و ارزشمند کشور تبریک و شادباش عرض می‌کند.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/02/09
سایکوپرس نهم اردیبهشت ماه، روز روانشناس و مشاور را به حضور روانشناسان و مشاوران عزیز و ارجمند و ارزشمند کشور تبریک و شادباش عرض می‌کند.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها