اخبار : تخصصی تعداد بازدید : 403
فارغ التحصيلان رشته هاي روانشناسي و مشاوره پس از امادگي حرفه اي براي مصاحبه تخصصي به سازمان مراجعه نمايند
سايكوپرس : مراسم جشن فارغ التحصيلي بيش از ١٠٠ نفر از دانش‌آموختگان رشته‌هاي روانشناسي باليني و عمومي دانشگاه آزاد سيرجان در روز پنج شنبه با حضور مسئولان دانشگاه و دكتر محمد حاتمي عضو شوراي مركزي سازمان نظام برگزار شد. در اين مراسم دكتر حاتمي با بيان تاريخچه سازمان نظام و جايگاه رشته‌هاي روانشناسي و مشاوره در نظام سلامت كشور عنوان داشت از يك فارغ‌التحصيل انتظار مي‌رود بتواند فعاليت حرفه‌اي انجام دهد و به مراجعين خود كمك نمايند. بنابر اين براي دريافت پروانه اشتغال با آمادگي كامل در كميسيون حضور يابيد.
کد خبر : تاریخ انتشار : 1396/02/17
سايكوپرس : مراسم جشن فارغ التحصيلي بيش از ١٠٠ نفر از دانش‌آموختگان رشته‌هاي روانشناسي باليني و عمومي دانشگاه آزاد سيرجان در روز پنج شنبه با حضور مسئولان دانشگاه و دكتر محمد حاتمي عضو شوراي مركزي سازمان نظام برگزار شد. در اين مراسم دكتر حاتمي با بيان تاريخچه سازمان نظام و جايگاه رشته‌هاي روانشناسي و مشاوره در نظام سلامت كشور عنوان داشت از يك فارغ‌التحصيل انتظار مي‌رود بتواند فعاليت حرفه‌اي انجام دهد و به مراجعين خود كمك نمايند. بنابر اين براي دريافت پروانه اشتغال با آمادگي كامل در كميسيون حضور يابيد. گر چه كارورزي حذف شده است اما كميسيونها با دقت مهارت‌هاي حرفه‌اي متقاضيان را ارزشيابي مي‌نمايند. به همين خاطر ٩ ماه پس از فارغ‌التحصيلي تشكيل پرونده حضور در كميسيون را انجام دهيد.
 
 
انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها