دكتر محمود منصور
چهره ماندگار عرصه روانشناسی، استاد تمام و عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دکترای روانشناسي ژنتيك و باليني از دانشگاه ژنو، مولف کتب ارزشمند در حوزه روانشناسی
 

دکتر پریرخ دادستان
یکی از بنیانگذاران روانشناسی نوین ایران و منسوب به مادر روانشناسی ایران، دکترای روانشناسی از دانشگاه ژنو و دانشجوی ژان پیاژه، استاد روانشناسی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و شهید بهشتی، دارای تالیفات منحصر بفرد در روانشناسی رشد و بالینی
 

دكتر حيدر علي هومن
پیش کسوت برجسته آمار، روش تحقیق و به ویژه روانسنجی، دكتراي روان شناسي تربيتي دانشگاه كلمبيا، فوق دكتراي پژوهش كاربردي دانشگاه كلمبيا، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1376
 

دکتر حسن احدى
دکتراى روانشناسى از دانشگاه پاریس، با سابقه تهیه و تألیف شمار مهمى از کتب روانشناسى، عضو هیأت مدیره انجمن روانشناسى ایران، عضو فرهنگستان علوم، رئیس وقت دانشکده روانشناسى و علوم تربیتى
 

دکتر امير هوشنگ مهريار
دكتراى روانشناسى تربيتى از دانشگاه لندن و مدرك فوق دكترى بهداشت روانى اجتماعى از دانشگاه هاروارد آمريكا, استاد موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه تهران
 

دکتر مهرناز شهرآرای
مدير گروه وقت روان شناسي دانشگاه تربيت معلم، دکتري آموزش و پرورش (با گرايش روان شناسي رشد) از دانشگاه کاليفرنيا ، استاد مدعو در آمريکا
 

دکتر عبداله شفیع آبادی
پدر مشاوره ایران، استاد نمونه کشور در سال 1387، معاون اسبق آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، و نماینده قبلی وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری در شورای مرکزی سازمان نظام
 

دکتر علی اکبر سیف
دکترای روانشناسی از دانشگاه ایلینویز جنوبی، استاد بزرگ روانشناسي تربيتي در ايران، مدیر گروه اسبق روانشناسی پیام نور، مدیر گروه اسبق روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
 

دکتر شکوه نوابى نژاد
بانوى مشاور ایران، دکترای روانشناسى مشاوره از دانشگاه ایالتى نبراسکا، استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه تربیت معلم
 

دكتر حسين شكركن
دكتراي تخصصي روانشناسي صنعتي و سازماني از دانشگاه بركلي، استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز، مترجم و مولف چند كتاب تخصصي در حيطه‌هاي روانشناسي اجتماعي، پويايي گروهي و روانشناسي صنعتي و سازماني و آثار اثرگذار بر روند آموزش و پژوهش در روانشناسي ايران
 

دکتر محمد مهدي خديوي زند
دكتراي رشته روانشناسي تربيتي از دانشگاه فرانسه ، عضو فرهنگستان علوم، استاد و مدير گروه روانشناسی دانشگاه تربيت مدرس، و استاد روان درماني دانشگاه شاهد
 

انجمن روان‌درمانی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
رویدادها